Masonic Initiation Rituals and Mormon Temple Ceremonies


FINALLY!!!
I have been trying to explain this for decades (me also being an initiate of several lodges and other initiatory bodies + having recieved the LDS endowment once upon a time).

The few liknesses between (especially) The Royal Arch and the Nauvoo Endowment (LDS Temple Ritual) are smaller than many think and the history where Masonry and Mormonism meets often obscured.

Ps: No obligations are broken in the video to Freemasonry or Endowment and it is not meant as proselytatization. Purely academic comparison).

Alchemy: Tonights Work


Separation first then a slight heating of the white sea until it gave of a vapour.

Let the sea cool of in a cast of iron.

Let then the sun set in the still surface.

But let it be a sun of two, not of six regardless of its colour.

*Results*

The Mercury is much cooler than anticipated. The Sulphidic part causes it to bubble now and again.

Most satifactory!

Collecting Questions Or Answers?


rosalarian:

nerdaliztix:

What’s the point if a wrong answer blocks you from returning to the right question?

It is funny!

I think this is great, BUT, it seems to be meant as an argument for Atheism???

To me relying on empirism IS the old answers.

Perhaps not as old as many forms of Theism but definatly a lot older than many questions asked by several branches of Philosophy.

To me a cramp like hold, as if life depended on it, to ideas limited to very few Epistemologies and and the resulting Ontologies ARE the old answers.

The thinkers KEEP asking….Atheism is an answer, and one that at lest in my country has been documented at least a thousand years back (there are Atheists in the Norse Sagas).

Is there Divinity or no????

Is there a material universe?

Keep asking!

Powers Of The Sphinx


Eliphas Levi:

  Our first introduction to the Four Powers of the Sphinx comes from Lévi’s most popular work, Transcendental Magic:

“To attain the SANCTUM REGNUM, in other words, the knowledge and power of the Magi, there are four indispensable conditions–an intelligence illuminated by study, an intrepidity which nothing can check, a will which cannot be broken, and a prudence which nothing can corrupt and nothing intoxicate. TO KNOW, TO DARE, TO WILL, TO KEEP SILENCE–such are the four words of the Magus, inscribed upon the four symbolical forms of the sphinx.”

http://hermetic.com/osiris/onthepowersofthesphinx1.htm

Aleister Crowley:

The Four Elements are the “Forces of Nature, each in its Balanced Strength” represented by the four Kerubic beasts that compose the Sphinx. Like Lèvi, Crowley identifies the Sphinx with the Adept or Magus, who employs the Four Powers to become “whole, Himself, containing all Things in true Proportion.”
Crowley’s definition of the Sphinx continues in Chapter 152:

“This then is the Adept, who doth Will with solid Energy as the Bull, doth Dare with fierce Courage as the Lion, doth Know with swift Intelligence as the Man, and doth Keep Silence with soaring Subtlety as the Eagle or Dragon. Moreover, this Sphinx is an Eidolon of the Law, for the Bull is Life, the Lion is Light, the Man is Liberty, the Serpent is Love.”

 

http://hermetic.com/osiris/onthepowersofthesphinx2.htm

 

Sign Symbol Element Virtue Latin Emanation
Leo Lion Fire Will
Velle
Light
Scorpio Eagle/Dragon Water Dare Audire Love
Aquarius Man Air Know Scire Liberty
Taurus Bull Earth Keep Silence Tacere Life
[Sun] Ankh Spirit Go Ire Law

Esoterisk Sexualitet


Martial och venusiansk sexualitet

o

Artikel om sexualitet ur Esoterisk synvinkel av Frater Sincerus Renatus.
Imperator Av The Hermetic Order Of The Golden Dawn-Sverige:

 

 

 

Min kommentar:

 

Personligen anser jag nog att Igra ger uttryck för väldigt gammalmodiga föreställningar som i stort sätt gör sexualiteten heteronormativ. Alla uttryck för sexualitet bör stå i fortplantningens tjänst och allt därutöver är “perversioner”.
Min egen åsikt är nog snarare att det är just ett begränsande av sexuella uttryck som föder obalans (Gamaliel-Yesod blir obalanserad). Många moderna sexologer verkar snarast obekväma med begrepp som parafili eller perversion . När det gäller våldtäkt så ser jag det inte som en sexuell avikelse utan snarare som en obalans i Geburah (som ju faktiskt trots svärdet som symbol är centripetal och restriktiv), dvs en våldstendens/dominansönskan som tar sig “sexuellt” uttryck, vill man vara Freudiansk så skulle det snarast vara ett analt uttryck.

Den Stora Riten.

När det gäller sexuella läggningar (inklusive BDSM osv) och mindre normativa utövningar så är det på tok för komplext för att analyseras enbart med ett par Sephiroth och är ett helt mysterium i sig själv. Inom många sex magiska utövningar så används principer som skulle kunna kallas tex sado-masochistiska, homoerotiska,fetishistiska osv både historiskt och i modern utövning (och i Judiska Kabbalistiska traditioner så är ju oftast det esoteriska “könet” på en Sephira avhängigt av kontext även om den har ett “allmänt kön”).
Din egen slutanalys är intressant. Själv har jag dessutom ofta associerat “manlig” sexualitet med Tiphareth (centrifugal och egostyrd) och “kvinnlig” med Yesod (centripetal och idealstyrd).

Baphomet. Balanserandet och trancenderandet av alla motsatser.

 

Min personliga åsikt är att sexualiteten spelar en stor roll andligt, socialt, fysiskt och känslomässigt, konstnärligt, intellektuellt som går långt bortom (fysisk) fortplantning.

Dessutom så talas det ofta om Qliphoth i Esoteriska sammanhang i väldigt kvalitativa termer snarare än kvantitativa. Det var influx av Ohr (Aur) som spräckte Kelim, kort sagt inflöde av Gudomlig/kreativ kraft spräckte kärlen.

Två av något som balanserar ut varandra och inte generellt överflödar systemet är Sephirothiska.

En kvalitet som tar över och lämnar en obalans i systemet riskerar att bli Qliphothisk.

Detta är väl tämligen “basic” Kabbalah?

Att totalt ägna hela livet åt en enda Mitzvah skulle likt förbannat bli en obalans.

Mycket som i exoteriska sammanhang skulle anses “omoraliskt”, balanserat med sin motsats och i en “dos” lämplig för helheten leder till trancendence bortom båda dessa principer.

Babalon rider på Besten. En helt receptiv natur, med andlig avsikt färdas framåt på sin “djuriska” rent biologiska sida. “Love under will”. Binah/Neschamah använder Yesod och Malchut/Nephesh för att uttöka sin upplevelse, balansera motsatser och trancendera. Notera att Jesus red in i Jerusalem på en åsna (traditionellt associerad med Satan), ett envist djur använt som bärare av ryttare och egendom.

Jag känner massvis med bögar, transor, sadister, masochister, voyeourer och exibitionister av de mest varierande slag.

De enda “perversa” jag känner till är de som helt frånsäger sig hela principen eller förfalskar sin egen natur för att glädja en övernaturlig varelse.

The Iluma, the Canaanite Pantheon – paganSquare


The Iluma, the Canaanite Pantheon – paganSquare.

Day 22 Rashu Yeni (month), Shanatu 84 (year)*
Many people aren’t as well acquainted with the Canaanite pantheon as with other pantheons. My guess is that this is because biblical lore and religions did a great job stamping out their polytheistic roots and succeeded better with Canaanite religion than for other ancient religions.

Here am i, floating in a tin can… (Thelemic Banishing Meditation)


The Ritual:

There has been all kinds of speculations by the usual “experts” on the attributions of the Star Ruby pentagrams.

However, suffice to say that for this work i attributed them to the Parzufim thus:

Therion-Nukvah (Malchut)

Nuit- Zeir Anpin (Chesed,Geburah,Tiphareth,Netzach,Hod,Yesod)

Babalon-Imma (Binah)

Hadit-Abba (Chokmah)

Laying on my back ,relaxed,on my bed i performed the silencing gesture (Apo Pantos Kako Daimones) in the Godform of Hoor Paar Kraat (physical movement but astral/mental “sound), allready banishing any intruding ideas, thoughts, emotions,forms or what have you.

Letting the very ideas of the Partzufim “bleed” out of my forhead as i formed the pentagrams, very literally, “aright on my forehead”, only to let them hurl themselves into place as i mentally vibrated the names.

Therion at my feet.

Nuit at my left.

Babalon at my head.

Hadit at my right.

In every case astrally letting the Godform of Hoor Paar Kraat (me) make his sign and complete the circle.

Salvador Dali

Formulae:

I let every idea, thought,emotion,form, the whole universe, time and space, dissolve while (astrally) vibrating the mantra “Aumgn” thus drawing the whole to a point, creation, berashait, a Hoor Paar Kraat state.

Having done this as far as i dared/could i (mentally) intoned:

Lashtal

Thelema

Agape

Abrahadabra

Fiaof

Letting myself only consist of those formulas.

Performing the qabbalistic cross, adding those sephiroth.

Now, all there was in the universe was a being consisting of above formulae and sephirotic forces (all else would add itself automatically as the sephirotic way of completing the microverse and getting back to Tikkun).

Ending with “Io Pan” to create an influx and allow the Kav to revigorate.

Repeating sign of silence as i begun.

Salvador Dali:Crucifixion

Analysis:

This should probably not be done regularily.

This “floating” feeling can make one quite disoriented.

Even thinking about walking around with the hexagrams in front and back of you and the rest of it doesent help (or perhaps thats exactly what it is doing).

As a matter of fact i´m experiencing a rather “faint” feeling.

*It should be said that i just came out of food poisoning* [A stupid time to perform advanced mystical work , i know, bite me]

On the other hand, resisting change would nullify the whole work.

Dali: Crucifixion Scetch

The way the guardians are placed in a sence places Kether at the feet, while the cross places it at the head (thus corresponding quite nicely with the gemmatria of the words of the cross).

Banishing “everything” (oneself included) to the point of a form of Dhyana (only leaving enough “self” to realize one has left some “self”. Stopping short of hurling oneself into the abyss for which i´m not ready) only to reconstitutionalize oneself consisting only of the cross and the formulas (obviously, the sephiroth of the cross and the formulas will beget the missing ones, or rather,already have, since i have physical form. The invoked ones will however dominate) is also a bit disconcerting (no pun intended).

It should be said, though obvious, that one should not think of oneself as if lying on something, but as floating in emptyness during the ritual.

During the invokation of the guardians and the rest of the text in Greek i let my astral body slide up in the usual Tau angle and position in the circle only to return to “lying” directly after (by now there would be no “up” or “down” anyway. All is relative only to the circle.

Ritually, this is very simple. On the surface it is just a form of laying down Star Ruby meditation.

Mentally, it is difficult, and rewarding.

Refocus


I try to refocus on Hadit. Somehow i have relenquished my rightful place as the centre of my universe and the ravenous usurpers have been fighting over the spoils.

However, a large part of my work Will have to be what is not traditionally thought of as ritualistic.

The sacrament of eating healthy and sleeping at the right time.

The ritual of moving my arse back to town, its every shimmering window or neon sign being a star of my beloved Nuit.

And just generally to assimilate the teachings that has been part of me back into my life.

I have lived part of my life for others recently, and thus betrayed them.

(Damn i am poetic sometimes *Reaches for Absinth*)

Could Magicians Praying Have Over Sensetive Invocation Trigger Fingers?


Sounds like i´m kidding, i´m aware of that.

However it is something i have pondered as i am also religous and have a more “fit into everyday activities” spirituality.

Whats your problem dude?

Those who sing might have noticed how you sometimes just “silly sing” or hum and it sounds quite good for a guy with a toothbrush in his mouth.

One might think “Not bad for not using any technique” before realizing that one is actually using technique.

It has just gotten habit and is more in the back of the head (and very downplayed obviously).

Sometimes while and after praying i have experienced a feeling not unlike the one after an invication.

That feeling of being energized in a way that is not “general” but specific (i am a polytheist so we might even talk different Deities here giving it even more of a span). This feeling of “thickness” or charge in the air and the body.

Emotions running a bit wild, ideas running through the head (though less so than after an invocative ritual).

You know that feeling, when you know you need to banish. When it would be obvious to perform an LBRP if you where mid magical or Yogic practices.

Ofcourse ordinary exoteric religion doesent normally require any banishing type activity (when did you hear a praying Christian end with “Ok God, thanks, i will now purify the area from exess prayer mojo”).

Pondering

Could it be that someone who has practiced Ceremonial Magic…k…ue…for years, a few decades or so, might be so “used” to certain states, visualizasions and so on that practically anything that feels “spiritual” or “ritualistic” might trigger an internal “behaviour”. A number of effects accessing Yesod (or the supernals as Neschamah depending on if you internalize the Etz Chaii)?

If so that would mean that an LBRP might be a good idea even if all you have been doing is praying or being very devout in practices who normally wouldnt require it.

In my case i often have periods where either Ceremonial/Yogic/Alchemical work is done in a very concentrated way OR prayer/ devotion and sacrificial life is in focus.

I dont blend the Thelemic part and the Heathen part (in praxis).

Maybe this is part of what Crowley meant by it being impossible to leave magick once you entered (exept for the magickal vow part).